فام نام برندیست که شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان آن را به عنوان نماد هویت حرفه ای و تجاری خود برگزیده است؛ در لغت نامه دهخدا آمده که فام به معنای "گفتار نیک و کردار نیک" است که در واقع گویای چشم انداز و ارزش‌های این اپراتور خواهد بود. نام تجاری فام نوید بخش تطابق خدمات و محصولات کمپانی با وعده‌های از پیش ارائه شده و شعارهای تبلیغاتی برند است.


ما در صدد پر کردن خلاء هایی هستیم که مصرف کنندگان دنیای امروز به شدت آن را احساس می کنند؛ “عمل به وعده‌های تبلیغاتی”

خدمات اختصاصی (Proprietary Services)


از جمله این خدمات می‌توان به کانال‌های اختصاصی سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی اشاره کرد؛ سازمان‌ها با استفاده از این کانال‌ها می‌تواند علاوه بر برقراری ارتباط با مشتریان و مخاطبان، بستری را برای آموزش و ارتقا نیروی انسانی خود فراهم سازند. این سرویس‌ها بر دو بستر IPTV و OTT قابل ارائه خواهد بود.